TRANSPORT & LOGISTIEK

Transport & Logistiek
Zowel magazijnen als distributiecentra kunnen een populair doelwit zijn voor criminelen. Hoewel de dreiging soms van binnenuit kan komen (ook wel ‘interne criminaliteit’ genoemd), worden het grotere gevaar en de risico op schade veroorzaakt door externe dreigingen, bijvoorbeeld personen die onbevoegd het terrein (willen) betreden om toegang te krijgen tot geparkeerde voertuigen, hun brandstoftanks en ladingen, of om binnen te dringen in het gebouw zelf om goederen te stelen.
Wij helpen bedrijven in de transport en logistieke sector met het beveiligen van gebouwen, voertuigen, goederen, mensen en processen. De permanente en prominente aanwezigheid van hondengeleiders met hun diensthond(en) bij de bewaking van dit soort objecten heeft bovendien een bewezen preventieve en afschrikwekkende werking.
INFO OF DIENSTEN AANVRAGEN?

OBJECTBEWAKING

Plaswijck v/d Valk
Objectbewaking door C&D Security is veiligheid door professioneel, ad hoc, tijdelijk of permanent, toezicht op uw object. 
Onze honden zijn speciaal getraind voor de bewaking en beveiliging van uitgestrekte terreinen en industriële- en kantoorgebouwen. Maar bijv. ook (anti-)kraakpanden. Door hun sterk ontwikkelde reuk- en gehoorzintuigen detecteren zij snel gevaarlijke situaties en onbevoegden. Bewaking met gebruik van honden is bijzonder effectief op dit soort projecten maar ook bij objecten met een verhoogd risico (High Risc) en bij opslag waardevolle goederen. (High Value). De prominent zichtbare aanwezigheid van beveiliger(s) met inzet van hun diensthonden bij de bewaking van dit soort objecten heeft bovendien een bewezen grote preventieve en afschrikwekkende werking.
INFO OF DIENSTEN AANVRAGEN>

INDUSTRIE


C&D Security kan bedrijven in de industriële sector ondersteunen met het behalen van hun veiligheidsdoelstellingen.  Sabotage, diefstal, vandalisme en zelfs terrorisme kan de voortgang van processen behoorlijk in gevaar brengen.
Maar bijvoorbeeld ook actiegroepen die het terrein willen betreden om werkprocessen te verstoren of stil te leggen om zo aandacht voor hun zaak te genereren. Zoals ook recent in de Transport & Logistiek sector, de boerenprotesten.
En waarbij geweld en bedreigingen vaak ook aan de orde komen. Inzet van onze bewakingsdiensten met hond hebben een preventief karakter maar dragen zeker bij aan de integrale veiligheid.
Niet alleen de mens en omgeving wordt beveiligd maar door  vroegtijdige signalering van afwijkende situaties of onbevoegd aanwezigen kan ook de voortgang van processen worden beschermd.

INFO OF DIENSTEN AANVRAGEN?

EVENEMENTEN

WESTLANDSE CROSS
Het imago van uw organisatie kan behoorlijke schade oplopen als tijdens een (bedrijfs)evenement of bijeenkomst de veiligheid van uw medewerkers, gasten of bezoekers in het geding komt. Zowel in de voorbereidende als in de uitvoerende fase kan de verantwoordelijkheid voor de veiligheid aan C&D Security worden overgelaten.
Het dienstenpakket loopt, samen met één van onze belangrijkste businesspartners, uiteen van levering van gastheren/ gastvrouwen, portiers, toegangs-controle, EHBO en toiletvoorzieningen, visitatie of fouillering en het uitvoeren van preventieve security- checks. (explo en drugs)
Permanente bewaking van de locatie met hondengeleiders tijdens op- en afbouwfase, tijdens showtime en gedurende de sluitingstijden is natuurlijk ook mogelijk.
INFO OF DIENSTEN AANVRAGEN?

BOUWBEVEILIGING

BOUWSECTOR
C&D Security is een alom gewaardeerde partner in de bouwsector. Als onderdeel van de sector objectbewaking kunnen wij bedrijven in de bouwsector ondersteunen  met het beveiligen van locaties, materialen, machines en mensen. Onze beveiligingsdiensten met hond hebben een groot preventief karakter en dragen zo bij aan de integrale veiligheid.
Permanente en prominente aanwezigheid van beveiliger(s) met een diensthond schrikt potentiële criminelen af. Daarnaast kunnen wij ook  o.a. verkeersstromen begeleiden, bezoekersregistratie bijhouden, visitaties uitvoeren, processen monitoren en controleren op het gebruik van verplichte (persoonlijke) veiligheidsmiddelen. VCA

INFO OF DIENSTEN AANVRAGEN?

ONDERWIJS

ONDERWIJS
Het wapenbezit, én gebruik, onder de jeugd en het meedragen van wapens naar school is tegenwoordig helaas aan de orde van de dag. Maar docenten en studenten verdienen een veilige omgeving waarin zij optimaal kunnen presteren en leren. C&D Security kan onderwijsinstellingen ondersteunen in het bereiken van een wapenvrije en veilige omgeving.
O.a d.m.v. random preventief uitgevoerde wapencontroles met gebruik van metaaldetectoren, maar ook door het uitvoeren van controleronden en toezicht door beveiligers.
Ook in de directe omgeving van de instelling.
C&D Security kan u helpen om de risico’s op uw school te minimaliseren zowel binnen en buiten de openingsuren van uw school. Waarbij we streven naar veiligheid en hospitallity in één.

INFO OF DIENSTEN AANVRAGEN?

WOONHUISBEWAKING


Een speciaal onderdeel binnen de objectbewaking vormt de woonhuisbewaking. Wilt u rustig op vakantie gaan en er van uitgaan dat uw huis veilig is? Of heeft u een trouw- of rouwdienst? Die regelmatig worden aangekondigt in lokale of Social media. Daar weten vaak dus vele mensen van. Ten tijde daarvan is er niemand in de woning.
Vaak zijn de buren ook uitgenodigd , zodat er ook in de directe omgeving weinig bewoners aanwezig zijn.
Dit is dan regelmatig al snel bekend bij het dievengilde wat tijdens afwezigheid van de bewoners een bezoek brengt aan de woning. Helaas komt dit maar al te vaak voor. Om dit te voorkomen is woonhuisbewaking in het leven geroepen waarbij een professionele bewakingsdienst zoals C&D Security over het woonhuis waakt.

INFO OF DIENSTEN AANVRAGEN?