OVER ONZE VISIE

TOONAANGEVEND IN BEVEILIGING MET HONDEN

Met veiligheid en beveiliging heeft iedereen - direct of indirect - dagelijks te maken. Of het nu gaat om de veiligheid van mensen of de beveiliging van gebouwen, goederen of processen: elke situatie vraagt om een eigen aanpak. Als het om beveiligen en veiligheid gaat, is C&D Security van alle markten thuis maar de core-business bestaat al 40 jaar uit werken met portiers én K9-Units, gecertificeerde hondengeleiders met hun diensthond. Dat is dan ook een belangrijk specialisme van C&D (K9) Security. Wat door onze passie voor dit zeer specialistische werk in de jaren alleen maar gegroeid en verbeterd is.
Gediplomeerde hondengeleiders met gecertificeerde honden, KNPV of NBvdD, zijn een waardevolle aanvulling op onze diensten.
Vaak is prominente aanwezigheid van een geleider met zijn hond al genoeg om kwaadwillende personen op afstand te houden.

ENORME KENNIS EN ERVARING

Ooit begonnen als klein maar snel gegroeid portiers-bedrijf, met de beste groep portiers/beveiligers én beroemd, maar onder onverlaten in heel het land ook berucht, vindt C&D Security zijn oorsprong in de tijd dat de Wet op de Weerkorpsen echt actief werd. De leidinggevenden kunnen daardoor bogen op jarenlang opgedane kennis en ervaring. Het opleidingpakket toendertijd bestond uit Basisdiploma, Vakdiploma en Certificaat Detailhandel. En hoger het Kaderdiploma. Het niveau van die opleidingen was dusdanig hoog, dat de huidige opleidingen, door de wijziging naar de WPBR, daar nog steeds niet aan kunnen tippen. Op papier een verbetering maar in de praktijk zeker niet. Wat je in veel andere opleidingen, ook voor hondengeleiders, ook ziet. Naarmate minder mensen het halen wordt het ze steeds makkelijker gemaakt. Waar vroeger 80% gewoon zakte voor bijv. rapportage en Nederlands, zie je nu in rapportages zowat straattaal gebezigd worden en de spelfouten vliegen om je oren. En in de praktijk zie je dat bij velen het kennisniveau van zelfs gewoon beveiliging schrikbarend laag is.

KEURMERK,MEERWAARDE?...OF TOCH NIET?

En dat brengt ons dus bij het onderwerp "keurmerken".
Want deze worden nu gebruikt om de klant te overtuigen dat ze gegarandeerd kwaliteit krijgen m.b.t. de uit te voeren diensten. En dat aan alle wensen en eisen wordt voldaan. Helaas blijkt dat in de praktijk vaak tegen te vallen. Want de kwaliteit in uitvoering van de diensten laat vaak ernstig te wensen over. Logisch, want hoewel de bedrijven wel een keurmerk hebben, hebben personeel en inhuur dat niet.
Het is niet meer dan een papieren werkelijkheid, voor het (back)office en structuur wellicht nuttig maar voor velen slechts een marketingtool, wat u als klant absoluut geen garanties biedt. Geldt natuurlijk niet voor alle bedrijven maar in de animale beveiliging treft u ze zeker aan. Verbazingwekkend is zelfs de zelfbenoemde marktleider hierin niet (helemaal) schoon te noemen. Wij wéten wat zoal wel of niet gedaan wordt en wat een keurmerk dan veelal tot een farce maakt. We weten dat veel gemaakte afspraken en verplichtingen ontweken worden of zelfs helemaal niet worden uitgevoerd. En dat zegt dan ook weer iets over de audits en de wijze waarop die plaatsvinden. Met het daarmee gepaard gaand economisch belang van alle betrokken private partijen is de objectiviteit daarvan dan minimaal discutabel te noemen.
En dat baart ons zorgen.
Image

EEN VOORBEELD

Een mooi voorbeeld is de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Niet bindend maar wel een moreel en ethisch appèl. Op zich een mooi initiatief. Echter, wij kennen veel bedrijven in de beveiligingdbranche en wij zien de lijst met (ZZP) ondernemers die dat ondertekend hebben. En we weten als geen ander dat velen daarvan zich met vele zaken bezig houden behalve met verantwoord(elijk) marktgedrag. Ze laten zich inhuren en doen er vervolgens van alles aan de opdracht zelf binnen te halen. Duiken onder de prijs en drukken daarmee ook de gangbare tarieven voor anderen. Knijpen ingehuurde ZZP-ers af met schijttarieven en dreiging ze niet meer in te huren bij klachten daarover. Of zetten enkel "groene"geleiders in op voor u prestigieuse en/of risicovolle projecten. Etc. etc. En daar zitten dus ook bedrijven met een keurmerk bij. En helaas hebben wij dat allemaal ook nog uit eigen ervaring mogen ondervinden. "Rotte appels"  vind je overal en dus ook in de beveiligingsbranche. En dus jammer genoeg absoluut  óók tussen de bedrijven die zich profileren met een keurmerk of met een onderschrijving van iets wat ze niet waar (kunnen) maken.
De kwaliteit van iets is alleen te bepalen door wat u zelf ziet, ruikt, proeft of ondervindt, niet door op een mooi verhaal of goudomrand papiertje af te gaan. Maken we vrienden met deze, ónze visie? Natuurlijk niet, maar de waarheid mág en moet eens gezegd worden.

EEN ANDERE VISIE

Dat allemaal gezegd hebbende kiest C&D Security ervoor u niet te verleiden met allerlei papieren onzin, met loze beloften en een reeks aan al dan niet verzonnen of irrelevante titels. We zijn gewoon beveiligers die doen wat van ze verwacht wordt. C&D heeft altijd in de frontlinie geopereerd en laat de praktijk voor zich spreken. En daar mag u ons gerust op afrekenen. Zeker niet alleen op onze woorden. Wij nemen ons vak erg serieus en genieten het vertrouwen van vele opdrachtgevers. En zijn zeer selectief in met wie we samenwerken. Een keurmerk is zeker niet bepalend daarvoor. We hechten veel waarde aan een goede relatie met onze klanten en gaan daarbij veel verder dan alleen het showen van vele keurmerk-logo's, gouden certificaten of met mooie woorden. We houden van aanpakken, directe en eerlijke communicatie en klantgericht, transparant en concreet zijn in onze manier van werken. En wij zijn ervan overtuigd dat u dat als (potentiële) klant zeker kán en zál waarderen.
Image